Privacy/ Disclaimer

bed and breakfast "de Munsterhoeve"

Privacy beleid

Munsterhoeve.nl respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die de gebruiker direct of per e-mail aan munsterhoeve.nl verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Munsterhoeve.nl verwerkt en gebruikt de door u aan Musnterhoeve.nl verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om:
  • te reageren op vragen en verzoeken, die door u zijn gesteld/ingediend.
  • u (indien u zich daarvoor heeft aangemeld en beschikbaar is) een nieuwsbrief te kunnen sturen.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Munsterhoeve, neem dan Contact op.
Indien gewenst kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens inzien en zonodig wijzigen.

 
 

Disclaimer

Munsterhoeve.nl streeft naar correcte en actuele informatie en heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar website samengesteld. Desondanks kunnen bij het overnemen van gegevens of door andere omstandigheden fouten in de informatie ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Munsterhoeve.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Alle op deze internet site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in een boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs dan zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte worden gesteld. De boeking kan in dat geval zowel door reiziger als door Munsterhoeve.nl worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan de gedane boeking kunnen geen rechten worden ontleend.